Arcing Horn

  • Arcing Horn ZHJ

    Arcing Horn ZHJ

    ฉนวนสายไฟเหนือศีรษะช่องว่างขนาน (ต่อไปนี้เรียกว่าช่องว่างคู่ขนานเรียกอีกอย่างว่า arcing horn) การป้องกันฟ้าผ่าที่แกนกลางของความคิดอยู่ในช่วงของอัตราการเดินทางออกของฟ้าผ่าที่อนุญาตระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และฉนวน (สตริง) ในแบบคู่ขนานการพลิกแฟลชฟ้าผ่าช่องว่างในส่วนโค้งความถี่กำลังของช่องป้องกันฉนวนจากการเผาส่วนโค้งปรับปรุงอัตราความสำเร็จของการปิดซ้ำมาตรฐานนี้ระบุเงื่อนไขทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง t ...